Bebel Without a Clause

Bebel Without a Clause

Friday, May 14, 2010

Benarkah dalam Islam bertenung nasib yang haram dan tidak disebutkan judi?

Teman terperanjat besar kelmarin sedang teman perkena Teh di Craven, teman terdengar perbualan ahli PAS di bukit ini bahawa bahasa sebenarnya yand digunakan memang tiada ayat Alquran dan Hadis menyatakan bahawa judi itu haram tapi  yang disebut ialah bertenong nasib.

Teman hanya ingin mendapat kepastian betul ke?

Ada kah mamat yang berani menghuraikan isu ini.

Teman hanya berjudi nasib kerana banyak babi hutan di bukit antarabangsa ini

1 comment:

 1. Mr Siamang Bkt Ant, refer AlQuran berikut"

  Surah AlBaqarah(2) ayat 219. "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,"

  surah AlMaidah ayat 90 & 91,

  90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

  91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

  ReplyDelete

Blog Archive