Bebel Without a Clause

Bebel Without a Clause

Tuesday, June 1, 2010

Melayu masih ketinggalan walaupun Syed Bukhary (4 % sahaja, China 77% India 19%) berada di senarai Top 10 wealthiest Malaysians in 2010 -  

Top 10 wealthiest Malaysians in 2010 -  Latest news around the world and developments close to home - MSN Malaysia News


Sebagai rumusannya, peratusan kawalan ekonomi masih dibawah tahap amat rendah. Peratusan ini melambangkan yang Bumiputera masih lemah dalam ekonomi Malaysia walaupun wujudnya DEB. Maknanya, DEB telah amat menguntungkan kaum bukan Bumiputera, walhal Bumiputera masih ketinggalan dibelakang.

Ini bermakna rumusan MBM yang di adakan 29 Mei 2010 yang lalu amat tepat.

The New Economic Model will see the thrashing of Bumiputera purcashing power which will have a significant impact on the national economy since the middle class customers are largely Bumiputeras. (Ehsan:-SiamangRadio)
The Indians also perform doubly good (i.e 19% cf to 9% of population)  similar to the Chineses (77% cf 35% of population)

Walaubagaimanapun, tahap ekonomi dalam kelas sederhana bagi orang Melayu ada kemajuan dan ini telah menjadi pemangkin dalam ekonomi Malaysia selama ini. Sekiranya, New Economic Model diteruskan , kita akan lihat penurunan pendapatan dari segi kuasa membeli dan akan menjejaskan ekonomi baik orang China dan lebih2 lagi orang Melayu.(Ehsan-SiamangRadio)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive